om gården NYBO

om gården NYBO

Nybo


När man kommer hit känns det som man var i en sagoskog .

Träden är väldigt gamla och yviga.


De första bosatta  i Nybo var Berit och Martin Jensa. Han kom från Storsätern och Berit från Wahldal i Norge , dom bodde 18 år i Huskläppen innan dom flyttade till Nybo 1919. Det var en kronotorp som hette Skäråstorp. Torparna fick ta virke från skogen för att kunna bygga med.

1919 byggdes Gammelstugan som står till höger om stora huset likasom ladugården är byggt 1919.

Stora huset som finns nu byggdes 1932.

Maya och Sixten Persson övertog gården 1954, då bodde Martin kvar men dog samma år.

När Maja och Sixten fortsätte på gården hade dem kor, får, getter. Sixten köpte sin häst 1945 och lämnade den 1956.

Korna gick lös i skogen då som dom ville.


Vägen Nybo till Sågliden byggdes 1948, den var klar 1952 till julen  innan dess var det en skogsstig.Dom rodde över hån innan bron byggdes. Vintertid gick dom över isen. 
CONTACT US

Grövelsjön Alpacka

Beate Hertenstein

79091 Idre/ Sågliden

Nybo177


hertbea@gmail.com


0046-706805325